تنها دستاورد برجام برای ملت ایران چه بود؟عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تنها دستاورد برجام برای ملت ایران را تشریح کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink