تمجید یونیسف از برنامه‌های تغذیه در ایرانباشگاه نیوزنگاران جوان: در راستای اجرای برنامه‌های مشترک دوسالانه دفتر بهبود تغذیه جامعه با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ویلما تایلر، مشاور بیست تغذیه در منطقه «منا» در سفر به ایران جهت ارائه حمایت‌های فنی درخصوص تغذیه در ایران، در دو نشست تخصصی در این زمینه شرکت کرد.

براساس این گزارش، اولین نشست آشنایی با برنامه‌ها و ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه‌ای با حضور رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، ویل پارکس، خانم ویلما تایلر و زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه برگزار شد.

در این نشست، رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به ارتباط حدود ۷۰ درصد بیماری‌های غیر واگیر با تغذیه، جذب کارشناسان تغذیه در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایران را نقطه قوت دانست و ضمن تشکر از همکاری‌های یونیسف در اجرای برنامه‌های بهبود تغذیه، خواستار اجرای سایر برنامه‌ها از قبیل: غنی سازی آرد با ویتامین دی، کنترل و پیشگیری از سوء تغذیه، اضافه وزن و چاقی و نیز حمایت‌های فنی این سازمان شد.

وی همچنین از نمایندگان یونیسف خواست پس از بازدید از برنامه طرح تحول سلامت و سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران، نظرات فنی و تکنیکی خود را برای بهره گیری از ظرفیت‌های کارشناسان تغذیه در این برنامه را ارائه دهند.

بنابر این گزارش، در نشست دوم، عبدالهی و کارشناسان دفتر بهبود تغذیه ضمن معرفی سیستم بهداشتی و ارائه برنامه‌های دفتر بهبود تغذیه جامعه، گزارش بررسی‌های ملی از قبیل: سوء تغذیه پروتئین، انرژی، ریز مغذی ها، بررسی آگاهی و عملکرد و نگرش تغذیه جامعه را بیان کردند.

در ادامه این نشست، گزارش بررسی تن سنجی در کودکان زیر ۵ سال که با همکاری یونیسف، انستیتو تحقیقات تغذیه، صنایع غذایی کشور و دفتر بهبود تغذیه در حال انجام است، ارائه و در مورد مداخلات مرتبط با وضعیت هر استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران نیز، از دستاورد‌های برنامه‌های تغذیه در ایران و همکاری نزدیک دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و یونیسف قدردانی کرد.

گفتنی است، کاهش ۵۰ درصدی کم خونی و کمبود آهن در کشور، کاهش قابل ملاحظه سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال که حاصل اقدامات مداخله‌ای تغذیه در کشور است، مورد اتیشن یونیسف بوده است.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink