تقدیمی….به ی خواهر نازنین-نخند جانم:):):)

+نخندم چیکار کنم؟؟؟گریه کنم خوبه؟؟؟

-نه خب تو کلا جذابییی….

#samaneh

#H

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink