تغییرات زمین در ۵۰ سال گذشته + فیلمتصاویری از تغییرات زمین در ۵۰ سال گذشته را در این ویدئو مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: تصاویری از تغییرات زمین در ۵۰ سال گذشته را در این ویدئو مشاهده کنید.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink