تصاویر: مراسم عجیب مغول‌های شمنیپس از ۷۰ سال ممنوعیت مراسم شمنی‌ها در زمان حاکمیت کمونیسم، اکنون مغول‌های شمنی می‌توانند مراسم آیینی خود زا به جای آورند.

سرویس عکس و فیلم لاو: پس از ۷۰ سال ممنوعیت مراسم شمنی‌ها در زمان حاکمیت کمونیسم، اکنون مغول‌های شمنی می‌توانند مراسم آیینی خود زا به جای آورند. آنها مراسم انقلاب تابستانی خود را در چمنزارهای اطراف شهر اولان‌باتور ، پایتخت این کشور، برگزار می‌کنند. 

منبع: گاردین

 

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink