تصاویر: شکستن سد در لائوس‎سه روز پس از فرو ریختن یک سد در منطقه ای دور افتاده در جنوب لائوس، جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد.

سه روز پس از فرو ریختن یک سد در منطقه ای دور افتاده در جنوب لائوس، جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink