تدبیر جدید شورایی‌ها برای انتخاب جانشین نجفی


نیوزستان فارس: امروز اعضای شورای شهر جلسه‌ای هم اندیشی برای انتخاب شهردار تهران برگزار می‌کنند تا براین اساس هرچه زودتر، سکان اداره پایتخت را به اهلش بسپارند.

 

جلسه صبحگاهی هم اندیشی امروز بدون حضور نیوزنگاران و پشت در‌های بسته برگزار می‌شود تا در خصوص نحوه و شیوه انتخاب شهردار تهران ساز و کار جدیدی تدوین شود.

قرار است در این جلسه، شاخص‌ها و مصادیق شهردار تهران تعیین شود و به گفته برخی از اعضای شورا فرآیند و ویژگی‌های شهردار پایتخت در این جلسه نهایی شده و یکشنبه آینده در جلسه بعدی شورا به دنبال مصادیق آن خواهند رفت؛ بنابراین با این تدبیر لحاظ شده از سوی شورایی‌ها جلسه انتخاب شهردار تهران بدون حضور نیوزنگاران تا دقایقی دیگر آغاز می‌شود.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink