تخلیه یک مرکز توریستی در فرانسهمیزان:نیرو‌های امنیتی فرانسه در پی تهدید افسران پلیس به قتل در یکی از مراکز توریستی این مرکز تفریحی را تخلیه کرد.

در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تهدید به قتل نیرو‌های پلیس، مرکز تفریحی «مونت سنت میشل» در شهر نورماندی تخلیه شد.
«ژان گالتون»، شهردار نورماندی، می‌گوید: پلیس به دنبال فردی است که گفته بود «نیرو‌های پلیس را خواهم کشت».
وی افزود: نیرو‌های پلیس به مونت سنت میشل که بزرگ‌ترین مرکز توریستی شهر نورماندی به حساب می‌آید اعزام شده و در ادامه جستجوی پلیس به دنبال این مظنون یک بالگرد نیز به منطقه اعزام شده است.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink