باید‌های تست غربالگری نوزادان


نیوزستان تسنیم: پایش شنوایی گروه‌های سنی سه تا پنج سال نیز در راستای برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی به صورت پایلوت توسط سازمان بهزیستی در حال اجرا است و برای گروه‌های سنی دیگر آموزش‌های لازم توسط بهورزان در حال ارائه شدن است.

برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی در کشور در حال اجرا است در حال حاضر برنامه وزارت بهداشت در وهله نخست برای اجرای برنامه مربوط به غربالگری نوزادی است.

در این زمینه وزارت بهداشت در واکنشی به مطلب «ایرادات به طرحی که هنوز اسم ندارد/گوش ایرانی‌ها در خطر» توضیح داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای ما بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در خصوص اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان منعقد شده است که طی آن سازمان بهزیستی تامین و آموزش نیرو‌های شنوایی شناس مجرب جهت اجرای آزمایش‌های غربالگری شنوایی نوزادان منطبق بر استاندارد‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و همچنین تامین تجهیزات استاندارد غربالگری شنوایی را برعهده دارد که در این خصوص تاکنون این سازمان حدود ۶۰۰ دستگاه غربالگری شنوایی مجهز به دو تکنیک OAE و AABR را برای اجرای طرح تامین کرده است.

وزارت بهداشت نیز موظف به نظارت، پایش، پیگیری و ارزشیابی و انجام اصلاحات مبتنی بر شواهد در برنامه ملی غربالگری شنوایی و امور مربوط به استاندارد‌ها و بازدید‌های لازم را برعهده دارد همچنین ثبت صحیح و پیگیری‌های لازم نیز توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود و دستگاه‌های غربالگیری شنوایی نیز در مراکز و بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور مستقر خواهد شد.

در حال حاضر دستگاه‌های ویژه غربالگری شنوایی با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی شناسایی به موقع کم شنوایی نوازدان در سطح کشور وجود دارد و خدمات غربالگری را ارائه می‌دهند. هم اکنون دستگاه‌های غربالگری شنوایی در تمام استان‌ها وجود دارد و تا پیش از ترخیص مادر و نوازد و یا در نخستین مراقبت نوازد از نظر سلامت در مراکز جامع سلامت و بهداشتی وزارت بهداشت تست‌های غربالگری شنوایی نوزاد انجام می‌شود.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink