باهم بودیم!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


ایکاش

با هم

بودیم

تا

تنها  نبودیم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink