بازم…خیلی سخته…

تازه داشتم فراموشش میکردمم…

آره خب کاملا فراموشش کرده بودم ک….

بازم حرفاش مث ی پوتک خورد تو سرم……..

نگو دوست دارم فکر میکنم مسخرم میکنی
حتی بهم طعنه میزنی با حرفای عادی
از این روزا چی میمونه بجز درد یادگاری
باید تنهام بزاری …

وبازم playاهنگای تکراری

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink