بازرسی‌های امنیتی آزمون ورودی دانشگاه‌هانیوزستان فارس: بنابر اعلام وزارت علوم و تحقیقات چین، به زودی بازرسی‌های امنیتی آزمون ورودی دانشگاه‌ها در تمام مناطق این کشور راه‌اندازی می‌شود.

مقامات مربوطه اعلام کردند، هدف از اعمال بازرسی‌ها تأمین امنیت آزمون‌ها و جلوگیری از هر نوع تقلبی است که منجر به ضایع شدن حقوق دیگر افراد متقاضی شود.

وزارت علوم و تحقیقات و سایر سازمان‌ها، بازرسی‌های امنیتی آزمون ورودی دانشگاه‌‍‌ها را در برخی از مناطق برای مبارزه با تقلب آغاز کرده‌اند.

این وزارتخانه گفت که بازرسان مسئول کسب اطمینان از اینکه همه افراد وظایف خود را نسبت به برگزاری ایمن آزمون انجام داده‌اند، هستند؛ ضمن اینکه آن‌ها موضع سختی در برابر تقلب دارند و برای فرد متقاضی ورود به دانشگاه تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: باید امنیت و محرمانه بودن سؤالات آزمون در حین چاپ، حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیع و طبقه‌بندی به طور کامل حفظ و اجرا شود.

علاوه بر این، بازرسان سیستم‌های کامپیوتری و امنیت داده‌ها را بررسی خواهند کرد؛ سالن‌های آزمون و افراد متقاضی نیز بازرسی خواهند شد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink