اگ هی ببخشی…یکب بود ک میگفت:وقتی ی رابطه شروع میشه..

اگ هی ببخشی وهی ببخشی..

بازم ببخشی….

اون وقته ک عاشقی:)

🙁

#samane

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink