انقدر خسته ای…گاهی انقدر خسته ای ک مثل ی جنازه میوفتی…..

اما انقدر فکرای مختلف تو ذهنت رژه

میرن ک خواب سراغت نمیاد..

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink