انفجاری مهیب کابل را به لرزه درآوردانفجاری مهیب در پایتخت افغانستان روی داد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink