انسان وحشی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Wild man


ایکاش انسان های متمدن و مومن  نیز

به اندازه حیوانات و حشی

بی آزار بودند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink