امام جمعه سرپل ذهاب با لباس مبدل درحال امداد


امام جمعه سرپل ذهاب با لباس مبدل در میان چادرها و کانکس‌های گرفتار در آب در حال امداد رسانی به مردم را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم لاو: امام جمعه سرپل ذهاب با لباس مبدل در میان چادرها و کانکس‌های گرفتار در آب در حال امداد رسانی به مردم را مشاهده می کنید.

 امام جمعه سرپل ذهاب با لباس مبدل درحال امداد رسانی

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink