اقدام آمریکا در خروج از برجام شتابزده و غلط استنیوزستان مهر: «یوری اوشاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که روسیه تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام را اقدامی بی پروا و اشتباه می‌داند و تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این توافق از بین نرود و ادامه پیدا کند.

اوشاکوف گفت: ما در همه سطوح بر ضرورت حفظ این توافق تاکید می‌کنیم؛ زیرا این توافق نه تنها ثبات منطقه‌ای را تضمین می‌کند، بلکه به طور کلی باعث ثبات در جهان نیز هست و همچنین از لحاظ رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز توافقی بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه روسیه بار‌ها بر حفظ برجام تاکید داشته افزود: ما معتقدیم که تصمیم دولت آمریکا یک تصمیم شتابزده و غلط است و ما تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که برجام نابود نخواهد شد و این معاهده حفظ و همچنان ادامه خواهد یافت.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink