افزایش موارد قتل در آمریکاباشگاه نیوزنگاران: افزایش موارد قتل در آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، تقریبا به سبب رواج اسلحه در این کشور بوده است. افزایش موارد قتل در این مدت به اندازه‌ای زیاد بوده است که در بیش از هشتاد سال گذشته در آمریکا بی سابقه بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد استفاده از اسلحه تا چه حد به جرائم خشونت بار دامن زده است. تعداد زیاد سلاح‌ها در دست افراد غیرنظامی موجب می‌شود فرصت‌های بیشتری وجود داشته باشد تا اسلحه‌ها در اختیار افرادی قرار بگیرد که با این سلاح‌ها به دیگران آسیب می‌رسانند. این وضعیت به طور بالقوه وضعیت جرائم در آمریکا را تغییر می‌دهد.

سلاح‌های گرم به تنهایی موجب افزایش حدود نود و هشت درصدی میزان قتل‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شده اند. قتل‌های انجام شده با اسلحه در سال ۲۰۱۶، هفتاد و چهار و نیم درصد قتل‌ها در آمریکا را تشکیل می‌دهند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink