افزایش شمار قربانیان غیرنظامی جنگ یمنباشگاه نیوزنگاران: سازمان ملل اعلام کرد شمار قربانیان غیرنظامی در جنگ یمن، طی آوریل گذشته به شدت افزایش یافته است.

نظامیان رژیم سعودی و متحدان عربی آن بیش از سه سال است که به صورت وحشیانه به یمن، فقیرترین کشور اتحادیه عربی تجاوز کردند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink