اعطای حق‌شهروندی به متخصصان خارجی در روسیهنیوزستان مهر: به نقل از تاس، روسیه امروز از تسهیل قانون اعطای حق شهروندی به متخصصان خارجی در این کشور نیوز داد.

بر اساس قانون جدید، متخصصان خارجی مشروط به اینکه به دست کم ۳ سال در روسیه به کار مشغول بوده باشند، مشمول تسهیل روند اعطای حق شهروندی خواهند شد.

معاون وزیر کشور روسیه این نیوز را در دیدار با کمیته امنیتی و دفاعی شورای فدراسیون روسیه رسانه‌ای کرد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink