اعتماد..دقت کردید::

دیگ نمی تونی ب کسی اعتماد کنی…

حتی ب کسی ک ادعاش میش دوست داره…

ب کسی ک ادعاش میش بهترین دوست برات….

حتی ب معلمت….

حتی ب نزدیک ترین آدمات..مثل بابات..داداشتو….

 (سخته دیگ…

ب نطرت باز میش بهت اعتماد کرد….؟؟؟؟)

#دست نوشت

#samane

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink