ارزش نداره…هیچ چیز ارزش صبرکردن و انتظار کشیدن راندارد...

به دلیل اینک زندگی انقدرا طولانی نیست ک وقتی هم برای انتظار کشیدن تلف کنی…

#saman

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink