ابقا آیت‌الله رئیسی و بوشهری در هیئت رئیسه نیوزگاننیوزستان فارس: آیت‌الله حسینی بوشهری و حجت‌الاسلام رئیسی با رأی اکثریت اعضای نیوزگان در سومین جلسه این اجلاس، در سمت کارپردازی هیئت رئیسه مجلس نیوزگان رهبری ابقا شدند.

روز گذشته و در افتتاحیه چهارمین اجلاسیه مجلس نیوزگان رهبری انتخابات هیئت‌رئیسه و اعضای کمیسیون‌های مجلس نیوزگان رهبری برای دو سال آینده برگزار و آیت‌الله جنتی از مجموع ۷۸ رأی با ۶۶ رأی مجدداً به‌عنوان رئیس مجلس نیوزگان رهبری انتخاب شد و آیت‌الله فاضل گلپایگانی با ۵ رأی از ریاست نیوزگان بازماند.

همچنین آیت‌الله هاشمی شاهرودی با ۷۲ رأی و آیت‌الله موحدی کرمانی با ۷۰ رأی به ترتیب به‌عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

نمایندگان مجلس نیوزگان، آیت‌الله خاتمی را با ۵۰ رأی و آیت‌الله کعبی را با ۴۲ رأی به‌عنوان منشی‌های هیئت‌رئیسه برگزیدند.

در رأی‌گیری برای انتخاب منشی‌ها، آیت‌الله کعبی جایگزین آیت‌الله دری نجف‌آبادی شد.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink