آدما…هر آدمی تارخ انقضا دارد..

همه چیز به نگهداری تو بستگی دارد..

بعضی ها یک ساعته خراب میشوند…

بعضی ها هم چند ساله…

بعضی ها رو هم کلاٌ فاسد تحویل میگیریم…

#hanieh

 

 

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink