آخرین نیوز از پرداخت یارانه سفر بازنشستگاننیوزستان فارس: از پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در قالب سفر‌های زیارتی و سیاحتی نیوز داد.

جمشید تقی‌زاده گفت: در سال جدید برنامه‌های زیادی در حوزه فرهنگی بازنشستگان داریم تا نشاط و شادابی در این گروه افزایش یابد.

وی از افزایش سفر‌های زیارتی و سیاحتی بازنشستگان در سال جاری نیوز داد و گفت: جمعیت بازنشستگان ظرفیت بالقوه‌ای برای شرکت ایرانگردی و جهانگردی که می‌تواند مورد اتیشن قرار گیرد و از طرفی در توسعه این شرکت مؤثر واقع شود و موجبات اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی را در جامعه رقم بزند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: سفر‌های ارزان‌قیمت به بازنشستگان نیز فراهم شد چرا که این افراد سرمایه‌های اجتماعی هستند و باید خدمات مناسب فرهنگی و اجتماعی به آن‌ها ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه تسهیلات خوبی را به بازنشستگان در قالب سفر‌ها خواهیم داشت، گفت: انتظار داریم در سال جاری شرکت ایرانگردی و جهانگردی که دارای قابلیت‌های گسترده و قابل اتیشنی از نظر امکانات و نیرو است، برنامه‌ها و مأموریت‌های خود را در این محور‌ها و برای افزایش رفاه حال بازنشستگان تدوین و اجرا کنند.

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink