آثار برگزیده مسابقه عکاسی غذادر این گزارش نگاهی داریم به برخی از تصاویر شرکت کننده در مسابقه جهانی عکاسی غذا.

سرویس عکس و فیلم لاو: در این گزارش نگاهی داریم به برخی از تصاویر شرکت کننده در مسابقه جهانی عکاسی غذا.

منبع: نیوزستان مهر

این مطلب در اخبار. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink